0

YSK’NIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ DEĞİŞTİRİLMELİDİR

MEDYA DERNEĞİ BİLDİRİSİ

Yüksek Seçim Kurulu özel olarak seçildiği belli olan A Haber, 24 TV, TV NET, ÜLKE TV gibi Medya Derneği üyesi olan bazı televizyon kanallarına yayın durdurma cezaları yağdırmaya devam ediyor. Artık hiç şüphemiz kalmamıştır ki bu cezaların amacı ‘arkakik mevzuatı zorlama yorumlarla uygulamak’ değil, medyayı gazetecileri ve izleyiciyi en temel haklarından mahkum bırakmaktır. Aynı durumda olan diğer yayın organlarını görmezden gelen ve sadece belli kanallara ceza yağdıran YSK, medya özgürlüklerini açıkça ihlal etmektedir.

Tek kanallı dönemde devletin kendi yönetimindeki televizyon kanalı için getirmiş olduğu standartların günümüzde aynı mantıkla bütün kanallar için uygulanamayacağı açıktır. Adı anılan kurumun özel televizyon kuruluşlarına hangi doğrultuda ve nasıl yayın yapacaklarını dikte etme hakkı yoktur.

YSK’nın tek taraflı olarak bu tür kararları alması ve uygulaması, en hafif tabirle  otoriter ve sorumsuz bir yaklaşımdır.  Görünen o ki bu Kurum demokratik hak ve özgürlükleri kullandırmamayı, medyayı baskı altına alıp korkutmaya çalışmayı alışkanlık haline getirmiştir. Verilen cezalarla basın özgürlüğü ve editöryal bağımsızlık ihlal edilmektedir.

Herkes artık şunu anlamalıdır ki bir medya kuruluşunun yayın çizgisini değerlendirmek resmi kurumların değil, izleyicinin yapacağı bir iştir. Medya teknolojilerindeki büyük gelişim ve dolayısıyla değişimin farkına varmamakta ısrar etmenin anlamı yoktur. Kanun koyucuların ve uygulayıcıların devlet yayıncılığı ile özel yayıncılık arasındaki farkı anlaması için kaybedilecek zaman kalmamıştır. Yüzlerce farklı televizyon kanalının oluşturduğu renkli ortamı yok edip, yayıncılığı tek tipleştirmeye çalışmak, üstelik bunu da bir siyasi ajanda çerçevesinde, adil olmayan yöntemlerle yapmak yanlıştır.

Medya Derneği olarak elindeki imkanları özgürlükleri yok etmek üzere araçsallaştıran YSK’yı kınıyoruz. Adı geçen kurumu bir an önce daha demokratik, şeffaf, tarafsız ve adil bir işleyişe kavuşmaya davet ediyoruz.

Medya Derneği olarak Yasama organını da artık bu duruma seyirci kalmamaya çağırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden beklentimiz, ciddi suiistimallere yol açan ve artık medyayı manipüle etmekten başka bir işlevi kalmamış olan hukuki düzenlemeleri bir an önce değiştirmesi ve daha özgürlükçü bir çizgiye getirmesidir.

Demokrasilerde ‘yetkili sorumsuzluk’ kabul edilemez.YSK’nın aldığı denetlenemez ve değiştirilemez kararlar kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Bu çerçevede eski Türkiye kalıntısı olup hantal bir yapıya sahip olan, aldığı yanlış kararlarla seçim sonuçlarını menfi yönde etkileyen YSK’nın yapısının değiştirilmesi de düşünülmelidir.