0

SÖZCÜ GAZETESİNE ‘KINAMA’

MEDYA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

01.01.2016

Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2016 tarihli ve “2016 Falınız” başlıklı manşeti Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Neredeyse tam sayfa olarak verilen bahse konu manşet hiçbir haber özelliği taşımamasının yanında halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’na yönelik yakışıksız imalar ve hakaretler içermektedir.

Sorumlu yayıncılıkla, fikir ve ifade özgürlüğüyle, eleştiri hakkıyla hiçbir ilgisi olmayan bu sözde gazetecilik anlayışının işi nefret söylemi boyutuna vardırması büyük bir talihsizlik olmuştur. Yapılan hatayı ihmal ve dikkatsizlikle açıklamak mümkün değildir; tablonun başka yerden alınmış olması yanlışı mazur göstermez; burada saygısızlığı da aşan bir kasıt vardır.

Sözü edilen gazete uzunca bir süredir gazetecilik yapmak yerine yalan ve maksatlı haberler üreterek toplumu bölmeye, ayrıştırmaya ve nefret tohumları ekmeye yönelik bir yayın politikası geliştirmektedir.  Yeni yılın ilk günlerinde atılan bu manşet sadece etik ilkeleri değil hukuk kurallarını da hiçe sayma pervasızlığının ulaştığı boyutları göstermesi bakımından esef vericidir.

Medya Derneği olarak bahsi geçen gazeteyi şiddetle kınıyor, yetkili mercileri bu hukuksuzluğun soruşturulması konusunda göreve davet ediyoruz.