0

Aralık 2011 e-Bülteni (Medya Seminerleri)

Medya Derneği’nin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği “Medya Seminerleri: Değişim Sürecinde Medya”  konulu eğitim programına dair ayrıntılı ders notları ve videolar, “Medya Seminerleri 2011” başlığı altında kurumsal web-sitemize yüklenmiştir. Medya Seminerleri, 1-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Amacı, medyayı değişime zorlayan etkenlerin doğru analiz edilmesine yardım etmek ve katılımcıları gazetecilik mesleği hakkında bilgilendirmek olan ve her hafta farklı bir konunun işlendiği 4 haftalık eğitim programında, Türkiye’nin önde gelen gazetecileri ile medya yöneticileri ders verdi. 7 eğitmenin; medyanın teknolojik gelişmelere ve yeni alışkanlıklara nasıl ayak uyduracağı, medya tüketicisi olarak gençliğin yeni okuma alışkanlıkları karşısında basılı medyanın durumu, güçlenen sosyal medya karşısında geleneksel medyanın geleceği, medyada kadın, dış basınla ilişkiler, demokratikleşme sürecinin medyaya yansımaları gibi konulara değindiği seminerlere 50 kişi katıldı.

Ders notları ve video kayıtlarına ulaşmak için tıklayınız.