0

Medya Seminerleri 2011 / 1. Hafta, 3. Seminer

“Teknoloji ve Değişen Medya Alışkanlıkları”

ÖMER ÖZKAN, Interpress / Genel Müdür

İlk haftanın son konuşmacısı, Interpress Genel Müdürü Ömer Özkan oldu. Özkan konuşmasında, günümüzde medya organlarının sayıca fazlalığından ötürü, gereğinden fazla bilgininin bir araya geldiğini ve bu durumun da bilginin doğruluğu ve yanlışlığı hususuna dikkat etme gerekliliğini daha da zorunlu kıldığını belirtti. Medya takibinin önemine değinen Özkan, Türkiye’de medya takibinin doğuşu ve gelişimi konusu üzerinde durdu.

— Türkiye’de medya takibi 1940 yılında, İstanbul’da basın takibi -yani yazılı basının takibi- şeklinde başlıyor ve zamanla profesyonel bir hizmete dönüşüyor.

— Medya takibinin iki ana kanadı var. 1- Haber takibi, 2- Reklam takibi.

— Türkiye’ye radyo geliyor ama radyo takibi yapılmıyor. Ardından televizyon işin içine girse de, televizyonda da bir takip refleksi oluşmuyor. Fakat 1990’ların başından itibaren özel radyo ve televizyonların ortaya çıkmasıyla beraber, basın takibine ek olarak radyo ve televizyon takibi de bir ihtiyaca dönüşüyor.

— Medya mecralarının çokluğu, haberlerin derlenip toplanmasını zorlaştırıyor. Medya mecraları arttıkça, analiz ihtiyacı da artıyor. Şirketler, ürünlerini geliştirme ve eksikleri giderme konusunda medya takibinden yararlanıyor.

— 1981’den bugüne uzanan, kelime bazlı aramanın yapılabildiği dijital arşivlerimiz var. Ayrıca 1985’ten bugüne kadar olan tüm reklamların toplandığı bir arşivimiz var.  Kısacası, çok ciddi bir arşiv kültürümüz bulunmakta.

— Medya takip işinin müşterileri tüm markalardır. Şirketler kendi imajlarını oluşturur ve oluşturdukları imajları yönetirken de medya takip hizmetlerinden yararlanırlar.

— Medya takibinde geliştirilen tekniklerle, haber atlamayı sınırlamak mümkün, fakat sıfıra indirmek imkânsızdır.

— Tüm mecralardan elde ettiğimiz verileri internet üzerinden sunuyoruz. Artık medya takibi dijital ortamda yapılıyor ama verilerin bir editörün elinden geçmesi gerekiyor. Interpress, 2000′e yakın kaynağı, 170 kişiyle tarıyor. 5-6 kişilik bir yazılım grubu var. Kullanılan tüm teknolojiye rağmen hala insan emeği yoğun bir iş.