0

Medya Okulu’nda sosyal medyanın etkilerini tartıştılar

Medya Derneği ve İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Medya Okulu’nun dördüncü haftasında, sosyal medyanın ve internetin medyaya etkileri konuşuldu.

YALÇIN ARI

Haber kaynağı olarak sosyal medya

TRT yapımcısı ve sosyal medya danışmanı Yalçın Arı siber mekân, sosyal medya ve merkezi olmayan web kültürünü anlattı. Arı’nın konuşmasından öne çıkanlar:

“Bana interneti tek cümleyle anlatır mısın diye sorsaydınız, söz söyleme imkânıdır derdim.”

“Siber mekân bir olayı olduğundan büyük gösterir. Sosyal medyada doğru olmayan haberler de paylaşılır; bu çok tehlikeli. Hataya açık bir mecra…”

“İnternette hata çabuk unutulur. Kaygı düzeyini asgariye indirin. Etiği unutun demiyorum ama hata yapmaktan korkmayın.”

“Birbirinden bağımsız, dağınık, kopuk bir içerik ortamında; o parçaları birleştirip anlamlı bir sentez üretebiliyorsanız, farkınız bu olacak.”

“İnsanlar uzun bir zamandır anlamın peşinde koşmayı bıraktılar. Artık çerçeveyi izliyor; içeriğe değil, mesaja değil, imgeye bakıyorlar. Böyle bir dünyaya içerik üreteceksiniz.”

“Sahte hesapların, troll’lerin varlığını bilmezseniz bu sektörde barınamazsınız. Bunların ağırlıklı olarak mizah olduğunu da bilmelisiniz.”

“Gazeteciler bu dünyanın içinde yaşayarak, onu deneyimleyerek, kontrol ederek, gerçeğin teyidini yaparak ayrıştırabilmek zorunda.”

 

İSMAİL HAKKI POLAT

‘Cep’teki muhabir: Yurttaş gazeteci

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı İsmail Hakkı Polat, yeni medya düzeninde bireysel yayıncılığın yükselişi, içeriğin değişimi, birey-medya ilişkisindeki değişim, yurttaş gazeteciliği ve tümleşik yayıncılık gibi konulara değindi.

“ ‘Ekrana bakan metropol birey’ dediğimiz yepyeni bir insan profili ortaya çıktı. Bu bireyler teknolojiyi etkin kullanan, sanal, çok kimlikli kişiler. Ayrıca etkileşimliler; yalnız ama sosyaller, duygu ve düşünce üretip tüketiyorlar, paylaşımcılar, açık ve şeffaflar.”

“Artık yeni bir çağ, yeni bir kuşak var. ‘Deden öldü’ diyorsun, ‘Başka canı yok mu?’ diyor çocuk. Bu çağı en iyi ‘dijital yerliler’ anlar. ‘Dijital göçmenler’ ise anlamakta zorluk çeker.”

“Yeni medya, yeni bir yayıncılık anlayışı getirdi. Kâğıdı tablete dönüştürmek yeterli değil.”

“İçeriği artık sadece yayıncı değil, birey de üretiyor. İçerik artık durağan değil, akışkan; kontrollü değil, viral.”

“Kişiselleştirebildiğimiz hizmet ve ortamların peşindeyiz. Yeni medyanın ruhuyla kişisel içerikleri en uygun formatta öyküleştirmek mümkün.”

“Sosyal medyada gazete değil, gazeteci önemlidir.”

 

ERCAN GÜN

Çok yönlü bir gazeteci olmak

Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, teknolojiyle birlikte değişen habercilik ortamı hakkında görüşlerini paylaştı.

“Bugün geldiğimiz noktada gazetecilik mesleği çok zor, tarihi bir dönem yaşıyor. Bir vatandaş bile sizi çok zor duruma düşürebiliyor. Bu bir kırılma noktası.”

“Eskiden haber bu kadar hızlı tüketilmezdi. Biz daha haberi yayınlamadan, internet bu haberi tüketebiliyor.”

“Artık gazeteciliğin gündemini internet belirliyor.”

“Gazetecinin toplum adına teyit görevi vardır. Arkaplan ve teyidli bilgi olmadan iyi gazetecilik yapılamaz.”

“Sadece habere ulaşmak yetmiyor artık. Bugün montaj bilmeyen muhabirim yok benim. Teknolojiyi bilmeden, sadece haberciliği bilerek hiçbir yere varamazsınız.”

“Her alanda kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Eskiden fotoğraf çekmek ve haber yazmayı bilmek yeterliydi gazetecilikte. Artık sayfa yapmak, power point, grafik kullanmak, fotoğrafı belli bir şekle şemâle sokmak, montaj yapmak da gerekiyor.”

*  * *

4. haftanın fotoğraflarını görüntülemek için tıklayınız.

Haftanın derslerine ait storify hikayesini görüntülemek için tıklayınız.