0

ANADOLU AJANSI MUHABİRLERİNE YÖNELİK TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ

MEDYA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

21.02.2016

Anadolu Ajansı muhabirleri Rauf Maltaş, Onur Çoban ve Kenan Yeşilyurt 19 Şubat 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılmış ve 21 Şubat 2016 günü serbest kalmışlardır.

Süregelen saldırılar ve bu olay da göstermektedir ki Türkiye’de terör medyaya, demokrasiye ve özgürlüklere yönelik tehditler arasında başı çekmektedir. Terör örgütleri gazetecileri hedef almakta, mesleklerini yapmaktan alıkoymaya çalışmaktadır.

Buna karşılık bu saldırılar uluslararası medya, meslek kuruluşları, kimi siyasiler, güdümlü sivil toplum örgütleri ve gazeteciler tarafından adeta görmezden gelinmektedir.

Medya Derneği olarak Anadolu Ajansı’na ve kaçırılan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Meslektaşlarımızı kaçıranları lanetliyoruz. Terör örgütleri artık anlamalıdır ki bu neviden saldırılar gazetecileri gerçeği aramaktan ve özgürce haber yapmaktan alıkoyamayacak beyhude çabalardır.

Meslektaşlarının kaçırılmasında haber değeri bile görmeyen medya kuruluşlarını, bu konuda sorumlu ve ortak bir tavır sergilemekten çok uzak olan gazeteci örgütlerini kınıyoruz.

Terör örgütlerini sevimli göstermek, sıradanlaştırmak ve desteklemek için canhıraş bir çaba sarf eden, bu uğurda mel’un terör eylemlerini yok saymak dahil her türlü çarpıtmayı normal sayan, terörün sivillere ve medyaya yönelik tehditleri karşısında sessiz kalan bütün siyasi ve sözde sivil oluşumları bir kez daha ayıplıyor ve kınıyoruz.